Abay Pharma
EN
Ruhsatlandırma

Ruhsatlandırma

Ruhsatlandırma

Muhtelif sağlık ürünlerinin üretimini ve dağıtımını da yapan Abay Pharma, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygun ruhsatlandırma faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından talep edilen Ortak Teknik Doküman (Common Technical Document, CTD) formatında ilaç ruhsat dosyalarının ”Beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanması, düzenlenmesi, dosyalanması, arşivlenmesi, muhafaza edilmesi, ilgili tüm kayıtların tutulması, gerekli takibin yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmektedir.